2013 – Norrfjärdens Hamnförening firar 35 år och Caféet fyller 20 år

En ny kaj ser dagens ljus

Norrfjärdens Hamnförening bildades den 10 juni 1978. Syftet med föreningen var att få en organisatorisk – och på sikt också en finansiell – bas för att bygga en ny kaj som var fullständigt förstörd efter den jättelika Allhelgonastormen år 1969 och de ytterligare skador som tillkom under efterföljande år.

På initiativ av Gösta Wedin, som var ICA-handlare i byn (fram till år 1990), samlades ett antal bybor denna majdag för ett möte på ”skärbacken” – utanför dåvarande ’Isboden’. En interimstyrelse bildades med Gösta Wedin som ordförande, och Birger Gustavsson, kassör (han satt på denna post ända fram till år 2002).

Frågan som varje nybildad förening måste tackla var följande: hur startar man upp en förening med en kassa som är tom? Svaret var naturligtvis att ta ut medlemsavgifter från dem som ville vara med i förening: beslut togs om att en medlemsavgift skulle tas ut om 50 kronor för en familj och 25 kronor individuellt. Men den första inkomsten till den nybildade föreningen kom från en kollekt som insamlades på Täppstadion vid en fotbollsmatch mellan ortsbor och sommargäster.

Men det stod tidigt klart att vare sig medlemsavgifter eller kollektpengar skulle räcka till den mycket stora investering som skulle göras i en ny kaj.

Bristen på pengar uppvägdes av hundratals timmar av oavlönat arbete – mestadels under helger – som påbörjades 1978. Det allra första som gjordes var att tigga talltimmer från skogsägarna i ”skifteslaget”. Ett gäng bybor gick ut i skogen och högg för att få ihop till pålstockar och plank till bryggan. Mion Höglund sågade upp timret i princip gratis. Det blev många lördagar och söndagar nere på ”skärbacken”.

Föreningen var tvungen att fortsätta att tigga till bygget, t ex spik, bultar och färg för impregnering av plankorna. Men alla började nu inse att det skulle komma att bli fint på Skäret.

Under år 1979 riktades en förfrågan från föreningen till Gävlefisk om att få köpa ’Isboden’. Priset var 3000 kronor. Med hjälp av ett lån till föreningen från Gösta Wedin kunde köpet genomföras.

I augusti 1979 var första delen av kajen klar. Detta firades med en surströmmingsskiva.

Arbetet med en utbyggnad och förlängning av kajen fortsatte under hösten. Två stenkistor byggdes och sattes ut i vattnet vilka fylldes med sten. Balkarna lades på. Under hösten var också den delen av bryggan klar.

Under årens lopp har förbättringar, utbyggnader och renoveringar skett av denna första restaurerade kaj. Till detta kan fogas grävning av kanalen och tillskapande av båtplatser även på denna plats. I anslutning till renovering av kanalen har Hamnföreningen också fått en yta som kommit att bli en uppskattad campingplats.

Isboden renoveras

1987 påbörjades det fleråriga arbetet med att renovera ’Isboden’. Det lilla huset målades utvändigt.

1988 grävdes en ny brunn och en pump anskaffades för indragning av vatten till ’Isboden’.

1989 skottades gammalt sågspån ut ur ’Isboden’. Ett nytt golv göts med hjälp av en inlånad cementblandare. Bygglaget turades om att blanda cement och hela golvet blev klart under en dag.

1992 köptes två nya fönster in till ’Isboden’. Två öppningar gjordes och fönstren monterades. Iskällaren målades invändigt – både väggar och tak. En ny dörr sattes in. Nu var det inte en ’Isbod’ längre!

Café Skäret öppnar

Den 18 juli 1993 öppnade ett sommarcafé i föreningens regi i den nyrenoverade ’Isboden’. Frivilliga krafter bidrar med gott hembakat bröd och nybryggt kaffe. Caféet blir snabbt en samlingspunkt med mycket folk som kommer. Många roliga minnen och fiskarhistorier dras i kvällningen i caféet.

Läs mer om detta under caféet på hemsidan.

(Dessa rader bygger på minnesanteckningar gjorda av föreningens förste kassör Birger Gustavsson).

Det här inlägget postades i Historik. Bokmärk permalänken.