Kom och diskutera Skärets framtid lördag den 25/9 2021

Hej,

Efter pandemipausen tar vi ett nytt tag i diskussionerna om muddring och upprustning av hamnområdena och viken i Norrfjärdens fiskeläge.

Vi träffas på NIF- gården lördag den 25/9 kl. 15:00

Förslag till diskussion:

Summering och slutsatser av de redovisningar från Mellanfjärden och Skatan, som vi fick på sista mötet.

Genomgång av läget och de förutsättningar som finns för att genomföra vårt projekt i Norrfjärden.

Bildande av en framtidsgrupp för utveckling av Norrfjärdens fiskeläge.

För att ha den minsta chans till ekonomisk hjälp utifrån måste vi formulera nåt slags målbild, en vision om hur vi vill att Norrfjärdens fiskeläge kan och bör utvecklas för framtiden. Att muddra enbart med syftet att fördjupa infarten för våra egna båtar till sjöbodar, kaj och bryggor, för oss som vistas här, kommer inte att ge oss någon extern hjälp med finansiering. 

Ett vidare allmänintresse för ”Skäret” måste till, liksom idéer och möjligheter för att även kommersiellt använda vår gemensamma resurs, för att vi överhuvudtaget skall kunna drömma om att få till stånd en muddring av vattenområdet. Troligen pratar vi här om en kostnad på 3-5 miljoner kr. totalt

En utbyggnad av bryggplatser för gästande båtar. Gästbryggor och serviceanläggning vid och på Tallskär. Vidareutveckling av caféverksamheten till en mindre restaurang och café-del skulle kunna vara möjlig. Nuvarande café kan omvandlas till fiskaffär och dagligvaruhandel i liten skala. Alt. kan en mindre butik byggas på annan plats i hamnområdet. Campingen kan vidareutvecklas med högre servicegrad, fler platser och bättre kvalitet på själva platsen och generera högre inkomster. Kanske kan man också bygga ett mindre antal campingstugor vid slänten nedanför landsvägen.

Det är upp till oss själva i Nhf att forma framtiden i gemensamma  diskussioner och meningsutbyten. Vi har ju egentligen två val; antingen låta friden råda över vårt fiskeläge och administrera det vi har. Eller gemensamt utveckla området i takt med samtiden och dra nytta av de möjligheter som ges.

Kom och diskutera Skärets framtid lördag den 25/9

Hans Östbom

Sammankallande

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.