Café Skäret sommaren 2022

Café Skäret öppnar för sommaren lördagen den 2 juli och stänger för säsongen söndagen den 7 augusti.

Öppettider: Måndag till fredag kl 18.00 – 21.00, lördagar och söndagar 15.00 – 21.00.

Varmt välkomna i sommar!

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Café Skäret sommaren 2022

Adventsfika 1:a advent på Skäret

Café Skäret är öppet på söndag l:a advent (28/11 2021) mellan 15.00-18.00. Välkomna till caféet på glögg, kaffe, pepparkakor och lussebullar på första advent. Hoppas vi ses. 

Välkomna!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Adventsfika 1:a advent på Skäret

Kom och diskutera Skärets framtid lördag den 25/9 2021

Hej,

Efter pandemipausen tar vi ett nytt tag i diskussionerna om muddring och upprustning av hamnområdena och viken i Norrfjärdens fiskeläge.

Vi träffas på NIF- gården lördag den 25/9 kl. 15:00

Förslag till diskussion:

Summering och slutsatser av de redovisningar från Mellanfjärden och Skatan, som vi fick på sista mötet.

Genomgång av läget och de förutsättningar som finns för att genomföra vårt projekt i Norrfjärden.

Bildande av en framtidsgrupp för utveckling av Norrfjärdens fiskeläge.

För att ha den minsta chans till ekonomisk hjälp utifrån måste vi formulera nåt slags målbild, en vision om hur vi vill att Norrfjärdens fiskeläge kan och bör utvecklas för framtiden. Att muddra enbart med syftet att fördjupa infarten för våra egna båtar till sjöbodar, kaj och bryggor, för oss som vistas här, kommer inte att ge oss någon extern hjälp med finansiering. 

Ett vidare allmänintresse för ”Skäret” måste till, liksom idéer och möjligheter för att även kommersiellt använda vår gemensamma resurs, för att vi överhuvudtaget skall kunna drömma om att få till stånd en muddring av vattenområdet. Troligen pratar vi här om en kostnad på 3-5 miljoner kr. totalt

En utbyggnad av bryggplatser för gästande båtar. Gästbryggor och serviceanläggning vid och på Tallskär. Vidareutveckling av caféverksamheten till en mindre restaurang och café-del skulle kunna vara möjlig. Nuvarande café kan omvandlas till fiskaffär och dagligvaruhandel i liten skala. Alt. kan en mindre butik byggas på annan plats i hamnområdet. Campingen kan vidareutvecklas med högre servicegrad, fler platser och bättre kvalitet på själva platsen och generera högre inkomster. Kanske kan man också bygga ett mindre antal campingstugor vid slänten nedanför landsvägen.

Det är upp till oss själva i Nhf att forma framtiden i gemensamma  diskussioner och meningsutbyten. Vi har ju egentligen två val; antingen låta friden råda över vårt fiskeläge och administrera det vi har. Eller gemensamt utveckla området i takt med samtiden och dra nytta av de möjligheter som ges.

Kom och diskutera Skärets framtid lördag den 25/9

Hans Östbom

Sammankallande

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för

Handlingar för Årsmötet 2021 den 8 augusti 2021

Här kommer handlingar såsom utlovats inför Årsmötet 2021. Vi beklagar den tekniska kvalitén på bokslutsrapporterna. Väl mött den 8 augusti kl 11.00 på NIF-gården önskar styrelsen.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Handlingar för Årsmötet 2021 den 8 augusti 2021

Vårstädning 15 maj, Årsmötet flyttat och sommaren 2021

Planeringen i nuläget

Med hänsyn tagen till Covid-19 och de restriktioner som följer av pandemin tog styrelsen vid sitt sammanträde den 1 april 2021 preliminära beslut om följande:

  • Att vi med största sannolikhet måste ställa in det traditionella midsommarfirandet på midsommarafton;
  • Att vi sannolikt inte kommer att öppna café Skäret denna säsong;
  • Att någon söndagsunderhållning inte kommer att arrangeras.

Styrelsen kommer slutligen att utvärdera situationen vid sitt nästa sammanträde den 15 maj 2021 och ta definitiva beslut om detta. Däremot kommer vi i likhet med föregående år att ha campingen öppen.

Årsmötet 2021

Styrelsen beslutade också av hänsyn till pandemin att flytta årsmötet preliminärt till augusti 2021. Kallelse och årsmöteshandlingar kommer därför att skickas ut senare i sommar.

Vårstädning 2021

Vårstädning kommer att äga rum lördagen den 15 maj 2021 (”Kristi Himmelsfärdshelgen”).  Alla som kan är välkomna att hjälpa till.

Bland arbetsuppgifterna: Impregnering av kanalkajen, underhåll av vissa cafémöbler, röjning av sly och gräs, sjösättning av föreningens båt. Vi plockar upp skräp, krattar och snyggar till. 

Samling klockan 11 00. Tag gärna med sågar, krattor och spadar. 

Hamnföreningen bjuder på korv, kaffe och dryck till alla deltagare i vårstädningen.

Y-bommarna

Berörda båtägare ansvarar för att y-bommarna är på plats i vattnet senast den 31 maj 2021.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Vårstädning 15 maj, Årsmötet flyttat och sommaren 2021