Välkommen till Norrfjärden

Fiskeläge med ambition att bevara möjlighet till rekreation, näringar och annat utnyttjande av hav, kust och skärgård så att även framtida generationer ska få ha möjlighet till en hög grad av upplevelsevärden med stora natur och kulturvärden. 

Cafe Skäret


Café Skäret

Lisbeth Sjöström och Birgitta Sundin ”pensionerar” sig från Café Skäret fr o m hösten 2023.

Café Skäret är den verksamhet i Hamnföreningen som drar in mest pengar.

De senaste åren har det varit svårigheter att få intresserade att bemanna cafeét.

Vi har haft duktiga sommarjobbare, men för att det ska fungera måste det till ytterligare bemanning, då de inte får stå ensamma och ibland är det dessutom ett högt tryck.

Styrelsen behöver nu få förslag på om och hur vi kan driva caféet vidare.

Ska vi arrendera ut verksamheten? Stänga helt? Jobba själva? Hur ska vi då få till det med ansvar och bemanning?

Oavsett om vi ska arrendera ut eller driva det vidare måste vi bygga ut caféet med tillredningskök och personaltoalett.

Därför är det viktigt att vi får in synpunkter så snart som möjligt då vi i så fall måste börja planera för ombyggnaden.

Synpunkter skickas via mail till pernillagripenfeldt@hotmail.com

Hälsningar

Styrelsen HamnföreningenCamping

Norrfjärdens Camping

En liten, enkel camping med 15 ställplatser med el, nära torgcentrum och Cafe Skäret i Norrfjärden. Servicehus med dusch och toalett bredvid Cafe Skäret.

Ingen förbokning krävs

Klicka på bilden för mer information

Camping Norrfjärden

Båtplatser

Vi har förnärvarande kö till båtplatser och arbetar för att
förbereda fler platser till nästa år.

Anmäl dig gärna till vår kö plats genom att fylla i formuläret nedan.

Ange Namn , adress, telefonnummer samt hur stor båt du harAktuellt

Norrfjärdens hamnförening arbetar för viken inte ska växa igen p.g.a övergödning och dålig genomströmning av vatten. Även landhöjningen bidrar till att det blir allt grundare i viken.

Vi ha beställt provtagning av bottensediment och  tar därefter ställning till vilka miljöförbättrande åtgärder som kan göras.

Framtidsgruppen i föreningen arbetar för att bredda kanalen och skapa fler båtplatser , påbörjas under hösten 2023.

Cafe skäret - En utbyggnad med ny personaltoalett och mer ergonomiskt anpassat kök är under planering.


Vid frågor, ifall du har synpunkter eller vill hjälpa till att bevara fiskeläget med dess stora natur och kulturvärden är du välkommen att fylla i formuläret nedan.

Namn E-post Meddelande Skicka in