Viktigare beslut på Årsmötet

I söndags den 16 juni 2013 avhölls Hamnföreningens årsmöte på NIF-gården. Ca 25 medlemmar slöt upp. De viktigaste besluten var följande:

Bokslutet för 2012 fastställdes, revisionsberättelsen föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012; Val till olika funktionärsposter förrättades på grundval av förslag från valberedningen. Den viktigaste förändringen var att nuvarande kassören Susanna Bertils, som avsagt sig ett fortsatt uppdrag, ersätts av Camilla Karlsson; Förslaget till nya stadgar för Hamnföreningen diskuterades. Synpunkter framfördes på stadgeförslaget. Beslut togs att ett extra medlemsmöte skall avhållas på NIF-gården onsdag kväll den 24 juli 2013 med start 19.00 om stadgeförslaget.