Aktuellt 2024


Bakdagar för fikabröd till Café Skäret :

Söndag 5 maj och söndag  19 maj klockan 0900 på NIF Gården

Årsmöte lördag 8 juni klockan 1030-1130 på NIF gården

Motioner skall vara inlämnad senast 30 april


Välkommen att delta !


Välkommen till Norrfjärden

Fiskeläge med ambition att bevara möjlighet till rekreation, näringar och annat utnyttjande av hav, kust och skärgård så att även framtida generationer ska få ha möjlighet till en hög grad av upplevelsevärden med stora natur och kulturvärden. 

Cafe Skäret


Cafe Skäret kommer att drivas vidare i egen regi under sommaren 2024.

Kontakta gärna oss ifall Du har möjlighet att hjälpa till  eller har idéer om hur vi kan utveckla Skäret och verksamheten.

Vi öppnar söndagen den 30 juni 


Camping

Norrfjärdens Camping

Öppnar 24 maj 2024

En liten, enkel camping med 12 ställplatser med el, nära torgcentrum och Cafe Skäret i Norrfjärden. Servicehus med dusch och toalett bredvid Cafe Skäret.


Klicka på bilden för mer information

Camping Norrfjärden

Båtplatser

Arbetet med att skapa nya båtplatser är i full gång och det kommer att finnas fler båtplatser till nästa säsong.

Anmäl dig gärna till vår kö plats genom att fylla i formuläret nedan.

Ange Namn , adress, telefonnummer samt hur stor båt du harPågående 

Norrfjärdens hamnförening arbetar för utveckla hamnområdet och tillgängligheten så att fler får möjlighet att ta del av denna  vackra plats även i framtiden.

Båtplatser

Nya båtplatser i kanalen och ny flytbrygga ger upp till 15 nya båtplatser när det är klart. Y bommar är beställda och så snart det är möjligt kommer arbetet med bryggorna och y bommarna att påbörjas.

Café & Camping

Uppmärkning av platser samt grusväg på campingen.

Nytt boknings och betalsystem för campingen.

Planering pågår inför framtida servicehus.
Vid frågor, ifall du har synpunkter eller vill hjälpa till att bevara fiskeläget med dess stora natur och kulturvärden är du välkommen att fylla i formuläret nedan.

Superscript

Årsmötesprotokoll

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll.
Namn E-post Meddelande Skicka in